TIPY A RADY
AKO POSTUPOVAŤ
PRI REKLAMÁCII TOVARU
ALEBO SLUŽBY

Prečítajte si naše návody a rady, ako postupovať, pokiaľ bola vaša reklamácia zamietnutá. Radi vám pomôžeme a poskytneme podporu, aby ste za zamietnutú reklamáciu dostali späť peniaze alebo tovar bez závad.

Máme mnohoročné skúsenosti a vieme, ako postupovať, aby ste sa domohli svojich práv. Inšpirujte sa našimi radami alebo sa na nás priamo obráťte. Naši advokáti vás budú pri vymáhaní zamietnutej reklamácie bezplatne zastupovať - náklady na ich služby hradí zo zákona protistrana.

Viac informácií

Praktické tipy na uplatnenie reklamácie chybného tovaru

Ohraďte sa proti vade u predajcu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa prejavila, najlepšie do šiestich mesiacov od kúpy tovaru (platí potom domnienka, že vada tovaru existovala už v dobe kúpy).

Vadu doporučujeme ohlásiť predajcovi písomne pred vlastným odovzdaním tovaru predajcovi. Pre posúdenie reklamácie odporúčame fotograficky (napr. mobilným telefónom) zdokumentovať stav tovaru (stáva sa, že v priebehu reklamácie dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru predajcom).

  • nechajte si písomne potvrdiť, kedy bola reklamácia z vašej strany vykonaná, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie ste zvolili
  • okiaľ môže byť chyba tovaru bezodkladne odstránená, môžete prakticky požadovať iba bezplatné odstránenie vady
  • okiaľ by oprava tovaru nebola uskutočniteľná, môžete požadovať výmenu za nový tovar
  • v prípade, že ani výmena za nový tovar nie je možná, môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a požiadať o úhradu kúpnej ceny