logolink-OP-PPR.jpg

V roce 2020 získala firma ReklamovatCz s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes  první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).  Podpora byla mířena na účast firmy ReklamovatCz s.r.o. na projekt "ReklamovatCz" v   "Praze" za účelem  "zvýšení poptávek po službě ReklamovatCz". Očekávaným výstupem je "navýšení poptávek po službě ReklamovatCz". 

Projekt "ReklamovatCz" ́ spolufinancován Evropskou unií.